Giao diện:

http://www.img.gamersdl.com/Audition/Keksmiz-Plus.jpg

 

Hướng dẫn bug màu da :

 • Tab + 1 Da trắng
 • Tab + 2 Da vàng
 • Tab + 3 Da đen

Chức Năng :

 • Auto Play ,Auto Ready ,Auto Space(Prefect) ,Auto Giành Tim ở Chế Độ Nhảy 31
 • Bug Hành Động
 • Auto Story Mode (Pro)
 • Disconect & Chống Dis Room
 • Auto Chỉnh NPC Đôi
 • Auto dùng được trên Win7-32Bite
 • Chức năng vừa auto vừa làm việc khác
 • Fix lỗi khi nhảy Beatup

Hướng dẫn làm NVTT bên Trong:

 1. Bước 1: Bấm Ctrl + 3 để kick hoạt Hack 0s NVTT (Chỉ bấm 1 lần)
 2. Bước 2: Nhận nhiệm vụ muốn làm ,trong room ta bấm F2
 3. Bước 3: Click vào từ bỏ nhiệm vụ sau đó bắt đầu bằng nút F1

Hướng dẫn làm NVTT bên Ngoài:

 1. Bước 1: Bấm Ctrl + 3 để kick hoạt Hack 0s NVTT (Chỉ bấm 1 lần)
 2. Bước 2: Nhận nhiệm vụ sau đó ra phòng chờ đè F4 + tạo phòng
 3. Bước 3: Trong room ta bấm F2 rồi từ bỏ NV
 4. Bước 4: Bấm F1 để hoàn thành NV

Lệnh Bug Font chữ:

 • #SIZE(30)… Chữ To
 • #ITALIC(1)… Chữ Nghiêng
 • #BOLD(1) , #BOLD(0) …Chữ Đậm , Chữ Nhạt
 • #FONT(TAHOMA)…Chữ Đẹp

http://www.img.gamersdl.com/download.gif

http://www.dl.gamersdl.com/Audition/www.gamersdl.com_Keksmiz-Plus-6116.rar

http://www.mediafire.com/?brq22ao2hz214et

Source: Keksmiz Plus v1.1 – Hack Audition 6116

Do you like this post? Add to Favorites