Giao diện:

http://666kb.com/i/c5uafn42ez9xec441.jpg

Chức năng:

  • Bug da vàng: F3
  • Bug da trắng: F4
  • Bug da đen: F5
  • On HackPer: F6
  • Of HackPer: F7
  • On Auto Pro: F8
  • Of Auto Pro: F9
  • Auto mỗi nhịp: Alt
  • Anti Pass 2 tự kích hoạt

Hack chạy được trên mọi loại windows

http://www.img.olgh.net/download.gif

http://www.dl3.olgh.net/July_2012/www.olgh.net_KGIModz%5B6117%5D.rar

Do you like this post? Add to Favorites