Hình ảnh:

http://img.olgh.net/Jun_2012/MasterModz_3.jpg

http://img.olgh.net/Jun_2012/MasterModz_1.jpg

http://img.olgh.net/Jun_2012/MasterModz_2.jpg

 

Hotkey:

  • Tạo Room => Nhấn hot key tương ứng để auto happy box => F12 tắt auto Happy box
  • F11+1/2/3/4/5/6/7/8/9/0 => tương ứng 1k den 2k den …..10k den
  • Ví dụ: Muốn auto HB 1000den thì bấm đồng thời 2 phím F11 và 1

Hướng dẫn:

  • Copy tất cả vào thư mục Audition rồi bật lên
  • Đối với các bạn dùng Win 7 thì dùng với quyền Administrator
  • Click chuột phải vào MasterModz.exe rồi Run as Administrator

Video:

http://www.img.gamerzdl.net/download.gif

Link download mới, nhanh tại đây

http://www.gamersdl.com/mastermodz-hack-audition-6114

Do you like this post? Add to Favorites