Chức Năng:

  • 1-Tự Suơng Level Max
  • 2-Tự Sướng Đôi Cánh Tình Yêu
  • 3-Tự Sướng Nhân Trăng Sao
  • 4-Tự Suơng Đồ Vinh Danh Lv 99
  • 5-Tự Suơng Đồ Vinh Danh Lv 61
  • 6-Tự Suơng Đồ Vinh Danh Lv 71
  • 7-Tự Suơng Đồ Vinh Danh Lv 81
  • 8-Tự Suơng Đồ Vinh Danh Lv 91

 

Giao Diện:

Hướng Dẫn :

  • Máy nào Win 7 thì Administrator nhé.
  • Copy hack vào mục Au, mở lên là xong

http://www.img.gamersdl.com/download.gif

http://www.mediafire.com/?1sfek1hsmszgbb1

Do you like this post? Add to Favorites